Zorgverzekeraars

Bent u op zoek welke zorgverzekeraar het best bij u past?

Kijk dan eens op deze links van independer of van zorgwijzer.  

Hier vindt u alle relevante informatie om ook in 2020 goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Wij hebben als MTC Delft besloten om met diverse zorgverzekeraars een overeenkomst aan te gaan. Voor een overzicht verwijzen u graag door naar de website van independer.
Via deze link kunt u zien met welke zorgverzekeraars wij een contract voor 2017 zijn aangegaan.

Fysiotherapie en manuele therapie worden voornamelijk vergoedt vanuit de aanvullende verzekering zoals ook in voorgaande jaren. Bij een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt therapie nog wel vergoed vanaf de 9e behandeling vanuit de basisverzekering. Deze aandoeningen worden omschreven in de lijst niet-limitatieve aandoeningen fysiotherapie, oefentherapie cesar en oefentherapie mensendieck. Zorgverzekeraars hebben inmiddels hun (aanvullende) verzekeringspakketten aangepast en bekend gemaakt.

Ook dit jaar blijft er weer een grote diversiteit van aanvullende verzekeringspakketten. Het is voor MTC Delft onmogelijk om met alle zorgverzekeraars een overeenkomst te sluiten. Voor een aantal patiënten betekent dit dat wij genoodzaakt om uw behandeling bij u persoonlijk te factureren, zodat u dit persoonlijk bij uw zorgverzekeraar kunt declareren (mits u zich voor fysiotherapie / manuele therapie aanvullend heeft verzekerd). Indien u van ons een factuur ontvangt bent u zelf verantwoordelijk voor uw betaling aan ons en bent u zelf verantwoordelijk om de gegeven behandeling terug te vorderen van uw zorgverzekeraar.

 

Wij kunnen alleen maar rechtstreeks declareren bij de bovenstaande zorgverzekeraars indien u voldoende (aanvullend) bent verzekerd en indien u correct uw verzekeringsgegevens aanlevert. Indien u onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie en / of manuele therapie dan bent zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Wij verzoeken u vriendelijk om (voor u zelf of de bij ons onder behandeling zijnde kinderen) bij uw zorgverzekeraar te informeren betreffende uw recht op vergoeding fysiotherapie en dit per direct aan uw therapeut te melden. U blijft zelf verantwoordelijk uw behandelaar correct te informeren betreffende uw recht op vergoeding.

Het MTC is op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 17.00 uur te bereiken onder telefoonnummer 015-2628160.