Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt vanaf 2018 ook in Ypenburg gegeven.

Kinderen kunnen om verschillende redenen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van klachten waarbij kinderfysiotherapie ingezet kan worden.

Baby’s

 • Asymmetrie (zoals voorkeurshouding)
 • Afplatting van de schedel (plagiocephalie), zie voor meer informatie beneden aan de pagina
 • Orthopedische problemen
 • Beschadiging van zenuwen, die vanuit de nek naar de arm lopen, tijdens de geboorte (obstetrische plexus brachialis leasie)
 • Scheefstand van het hoofd door een verkorte nekspier (congenitale torticollis)
 • Motorische ontwikkelingsachterstand

Peuters en kleuters

 • Veel vallen
 • Angst om te bewegen
 • Niet of laat lopen
 • Op de tenen lopen
 • Asymmetrische ontwikkeling
 • Spierziektes
 • Reumatische aandoeningen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand

Kinderen en jongeren

 • Houterig bewegen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Coördinatieproblemen
 • Evenwichtsproblemen
 • Neurologische aandoeningen
 • Overgewicht
 • Schrijfproblemen
 • Gedragsproblemen die zich uiten in motorische problemen

Aanvullende specialisaties

Binnen ons kinderfysiotherapie team hebben wij de volgende aanvullende specialisaties:

 • Plagiocephaliemetrie
 • Kinderen met ASS (autistisch spectrum stoornis) en motorische problemen
 • Inspanningsfysiologie bij kinderen
 • Medical taping bij kinderen

Hoe werkt kinderfysiotherapie?

Het MTC Delft heeft een behandelruimte ingericht voor kinderen, waar de kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt. Mooie kleuren en een kindvriendelijke omgeving zorgen ervoor dat ook de jongere patiënten zich op hun gemak voelen.

De behandeling gebeurt wanneer nodig in nauw overleg met andere specialisten van wie de patiënt zorg krijgt. Ook geeft de therapeut voorlichting en advies aan kind, ouders en leerkrachten.

Omdat een kinderlichaam in ontwikkeling speciale zorg nodig heeft, zijn er bij het MTC Delft drie fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd tot kinderfysiotherapeut. Natasja Rensen, Mariska Köhler en Eva de Haan-Nicolaas kunnen u helpen bij alle vragen betreffende de kinderfysiotherapie.

Plagiocephaliemetrie (PCM)

Sinds het advies aan ouders om hun kind op de rug te laten slapen is het aantal gevallen van wiegendood aanzienlijk gedaald. Een onvoorzien gevolg was echter dat het aantal zuigelingen met plagiocephalie enorm steeg. Deze plagiocephalie (afplatting van de schedel) komt vooral door langdurig liggen op de rug, een voorkeurshouding en het te weinig op de buik laten spelen van het kind.

Onze beide kinderfysiotherapeuten hebben de cursus ‘Plagiocephaliemetrie’ met succes afgerond. Hierdoor zijn zij in staat om de vorm van de schedel te kunnen vastleggen en hiermee de mate van scheefheid te bepalen. Aan de hand van deze waarden kan de kinderfysiotherapeut advies geven over houding en omgang van de ouders met hun kind. Dit advies is gericht op het voorkomen/verminderen van de afplatting van de schedel. Na verloop van tijd wordt de meting herhaald en wordt er gekeken of de mate van scheefheid is afgenomen. Tevens wordt er bij de leeftijd van 4-5 maanden gekeken of het kind in aanmerking komt voor helmtherapie. Deze vorm van therapie heeft geen medische consequentie voor de hersenen, maar is puur vanuit cosmetisch oogpunt.

Bron figuur: www.eemlandorthopedie.com

Bron figuur: www.eemlandorthopedie.com