Kinderfysiotherapie MTC Delft

KINDERFYSIOTHERAPIE MTC Delft en MTC Ypenburg


HOE WERKT KINDERFYSIOTHERAPIE  bij het MTC Delft?

Kinderfysiotherapie MTC Delft en MTC Ypenburg hebben een behandelruimte ingericht voor kinderen, waar de kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt. Mooie kleuren en een kindvriendelijke omgeving zorgen ervoor dat ook de jongere patiënten zich op hun gemak voelen.
De behandeling gebeurt wanneer nodig in nauw overleg met andere specialisten van wie de patiënt zorg krijgt. Ook geeft de therapeut voorlichting en advies aan kind, ouders en leerkrachten.
Omdat een kinderlichaam in ontwikkeling speciale zorg nodig heeft, zijn er bij het MTC Delft drie kinderfysiotherapeuten in dienst. Zij behandelen/ begeleiden de kinderen van 0 tot 18 jaar die aandoeningen/ problemen hebben in het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast is er ook een kindermanueeltherapeut aanwezig die in samenwerking met de kinderfysiotherapeut kinderen behandeld.


WANNEER NAAR DE KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Kinderen kunnen om verschillende redenen baat hebben bij kinderfysiotherapie.
Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van klachten waarbij kinderfysiotherapie ingezet kan worden.

Baby’s
• Asymmetrie (zoals voorkeurshouding, congenitale torticollis, afplatting van de schedel)
• Orthopedische problemen (zoals heupdysplasie)
• Tonusregulatieproblemen (zoals overstrekken, floppy infant)
• Obstetrische plexus brachialis laesie (beschadiging van zenuwen, die vanuit de nek naar de arm lopen, tijdens de geboorte)
• Syndromen (zoals het syndroom van Down)
• Huilbaby
• Afwijkende manier van voortbewegen (zoals billenschuiven)
• Motorische ontwikkelingsachterstand (zoals niet komen tot rollen, kruipen, staan)

Peuters en kleuters
• Afwijkende manier van lopen (zoals tenenlopen)
• Veel vallen
• Onhandige motoriek
• Angst om te bewegen (bij bijvoorbeeld klimmen)
• Asymmetrische ontwikkeling
• Orthopedische problemen
• Spieraandoeningen
• Reumatische aandoeningen
• Syndromen (zoals het syndroom van Down, syndroom Ehlers-Danlos, Syndroom van Noonen, Syndroom van Marfan, syndroom van Prader Willi, deletiesyndromen)
• Motorische ontwikkelingsachterstand (zoals niet of laat lopen, knippen, plakken, kleuren, huppelen, gooien, vangen)

Het basisschoolkind
• Schrijfproblemen
• Motorische ontwikkelingsachterstand (zoals DCD)
• Sportblessures
• Afwijkende manier van lopen en/of hardlopen
• Pijn tijdens bewegen
• Hypermobiliteit
• Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
• Ademhalingsproblemen (zoals astma, hyperventilatie, cystic fibrosis)
• Overgewicht met motorische problemen (in samenwerking met diëtist)
• Plas- en poepproblemen (alleen in Delft)
• Orthopedische problemen (zoals fracturen)
• Houding gerelateerde problemen (zoals nekklachten, hoofdpijn, gameboyrug)
• Reumatische aandoeningen
• Spieraandoeningen
• Neurologische aandoeningen
• Syndromen (zoals het syndroom van Down, syndroom Ehlers-Danlos, Syndroom van Noonen, Syndroom van Marfan, syndroom van Prader Willi, deletiesyndromen)
• Gedragsproblemen die zich uiten in motorische problemen

12 tot 18 jarigen
• Sportblessures
• Orthopedische aandoeningen (zoals scoliose en fracturen)
• Pijnklachten (soms groei gerelateerd)
• Ademhalingsproblemen (astma, hyperventilatie)
• Afwijkend looppatroon
• Hoofdpijnklachten
• Groei gerelateerde problemen (zoals osgood schlatter, morbus sever, sinding larsen johansson syndroom, etc.)
• Overgewicht met motorische problemen (in samenwerking met diëtist)
• Somatische onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) samen met een psychosomatisch fysiotherapeute
• Houding gerelateerde problemen (zoals nekklachten, hoofdpijn, gameboyrug)
• Reumatische aandoeningen
• Spieraandoeningen
• Neurologische aandoeningen
• Syndromen (zoals het syndroom van Down, syndroom Ehlers-Danlos, Syndroom van Noonen, Syndroom van Marfan, syndroom van Prader Willi, deletiesyndromen)


AANVULLENDE SPECIALISATIES

Binnen ons kinderfysiotherapie team hebben wij de volgende aanvullende specialisaties:
• Plagiocephalometrie bij zuigelingen
• Kinderen met autistisch spectrum stoornis (ASS) en motorische problemen
• Inspanningsfysiologie bij kinderen
• Medical taping bij kinderen
• Plas- en poepproblemen bij kinderen
• Sportblessures bij kinderen
• Loop- en hardloopproblemen bij kinderen
• Begeleiden van kinderen met somatische onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) samen met een psychosomatisch fysiotherapeute
• Inspanningsgebonden ademhalingsproblemen bij kinderen (zoals astma, hyperventilatie)

Plagiocephaliemetrie (PCM)

Sinds het advies aan ouders om hun kind op de rug te laten slapen, is het aantal gevallen van wiegendood aanzienlijk gedaald. Een onvoorzien gevolg was echter dat het aantal zuigelingen met plagiocephalie (afplatting van de schedel) enorm steeg. Deze plagiocephalie komt vooral door langdurig liggen op de rug, een voorkeurshouding en het te weinig op de buik laten spelen van het kind.
Onze kinderfysiotherapeuten hebben de cursus ‘Plagiocephaliemetrie’ met succes afgerond. Hierdoor zijn zij in staat om de vorm van de schedel te kunnen vastleggen en hiermee de mate van scheefheid te bepalen. Aan de hand van deze waarden kan de kinderfysiotherapeut advies geven over houding en omgang van de ouders met hun kind. Dit advies is gericht op het voorkomen/verminderen van de afplatting van de schedel. Na verloop van tijd wordt de meting herhaald en wordt er gekeken of de mate van scheefheid is afgenomen. Daarnaast zal de kinderfysiotherapeut uw baby stimuleren in de ontwikkeling van de niet-voorkeurskant. Dit omdat de voorkeurshouding er toe kan leiden, dat uw baby zijn armen en benen niet even veel beweegt, dat hij niet goed recht kan liggen en dat hij zijn hoofd niet goed in het midden kan houden. Het eenzijdig bewegen van een baby kan belemmeringen vormen voor zijn ontwikkeling. Zij geeft instructies voor het oefenen met uw baby en het handelen in de dagelijkse verzorging.