Fysiotherapeut Sophie Konings

PSF MTC Delft

Psychosomatische Fysiotherapeute

Vanaf juli 2017 ben ik werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut bij het MTC Delft. In 2016 heb ik de masteropleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik stage mogen lopen bij Linda Slootweg. Op die manier kwam ik in aanraking met het MTC Delft, waar ik het al tijdens mijn stage zeer naar mijn zin heb gehad.
Mijn bachelor diploma heb ik gehaald aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens deze opleiding werd ik vooral geïnteresseerd in de complexe werking van lichaam in combinatie met de psyche van de mens. Dit gaf me de behoefte om me te specialiseren als psychosomatisch fysiotherapeut.

Cliënten met chronische pijn en lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten hebben mijn interesse . Ik beschouw het als een uitdaging om voor cliënten onbegrepen klachten begrijpelijk te maken. Ook hebben het beïnvloeden van lichamelijke klachten bij overspanning- en burn-out mijn interesse.
Ik vind het belangrijk dat mensen zelf de regie houden over hun gezondheid. Er wordt in de behandeling veel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van ontstaans- en instandhoudende factoren van het gezondheidsprobleem, zodat mensen zelf deze kennis kunnen toepassen.

terug naar fysiotherapeuten